Ondanks het feit dat Stef Witgoed de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Stef Witgoed is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Stef Witgoed is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij zonwering@bastasol.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Links naar andere websites

De website van Stef Witgoed bevat links naar andere websites die buiten het Stef Witgoed domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Stef Witgoed is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.